DBH Edustajiston kokous

Danske Bankin Henkilöstöyhdistys Prory:n edustajiston varsinainen syyskokous pidetään
tiistaina 22.11.2022 alkaen klo 9.00 Teamsin välityksellä.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 12 §:ssä mainitut asiat.