Yhdistyksemme hallitus on oman työehtosopimuksemme neuvottelukunta. Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry on Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys.

Alueellisuus ja Danske Bankin työtehtävien monimuotoisuus huomioidaan yhdistyksen hallinnossa sekä yhdistyksen edustajien valinnoissa. Valinnoissa kiinnitetään huomiota henkilöiden soveltuvuuteen sekä osaamiseen.

Maksettu jäsenmaksu suunnataan jäsenen edunvalvontaan.

Sijoitustoiminta antaa mahdollisuuden muuhun jäsentoimintaan, kuten tapahtumiin sekä omiin yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin jäsenille ja luottamushenkilöille. Yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseksi järjestämme valtakunnallisia ja alueellisia jäsentapahtumia.