Tehtävät ja toiminta

Yhdistyksemme hallitus on oman työehtosopimuksemme neuvottelukunta. Danske Bankin henkilöstöyhdistys Pro ry on tällä hetkellä Ammattiliitto Pron jäsenyhdistys. Alueellisuus ja Danske Bankin työtehtävien monimuotoisuus huomioidaan yhdistyksen hallinnossa sekä yhdistyksen edustajien valinnoissa. Valinnoissa kiinnitetään huomiota henkilöiden soveltuvuuteen sekä osaamiseen.

Maksettu jäsenmaksu suunnataan jäsenen edunvalvontaan. Sijoitustoiminta antaa mahdollisuuden muuhun jäsentoimintaan, kuten tapahtumiin sekä omiin yhdistyksen järjestämiin koulutuksiin jäsenille ja luottamushenkilöille. Yhdistys on tarkka taloudestaan ja hoitaa sitä vastuullisesti edustajiston valtuuttamana.

Yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvaisuuden lisäämiseksi järjestämme vuosittain valtakunnallisen jäsentapahtuman tai tapahtumia. Yhdistys tukee ja kannustaa taloudellisesti työpaikkakohtaisia jäsentilaisuuksia. Edustajiston ja hallituksen koko sekä alueellinen kattavuus vastaa tämän hetkistä ammatillista ja maantieteellistä edustavuutta. Hallintoon liittyvät päätökset yhdistys tekee itse.